Based in                 Barcelona

Contact                   jyrui0320@gmail.com

Instagram                yaorui.jiang

Facebook                Yao Rui Jiang

Thanks for submitting!